Αμαρτίες: Παραλείψεων και Κατ’ εντολή

9 Μαΐου 2015

 Στις 21 Ιουλίου 2014 στις 11 το βράδυ, η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου ανακοίνωσε την εφαρμογή μέτρων εξυγίανσης στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME. Η Εξυγίανση είναι μια προτιμώμενη οδός για τον έλεγχο των εργασιών μιας τράπεζας που οδεύει σε χρεοκοπία, και δεν έχει χρησιμοποιηθεί προηγουμένως σε μια υγιή, ρευστοποιήσιμη τράπεζα όπως το κυπριακό υποκατάστημα της FBME. Προσφεύγοντας στο μέτρο αυτό, η ΚΤΚ δεν κατάφερε να συντονίσει – ή έστω να ενημερώσει – τους επόπτες των κεντρικών γραφείων της FBME, την Τράπεζα της Τανζανίας. Έκτοτε, η ΚΤΚ ακόμη δεν έχει ακόμη καταφέρει να συσχετίσει τις ενέργειές της με εκείνες της ανώτερης αρχής στην Τανζανία.

Ένας από τους μύθους που επαναλαμβανόταν σε ανεπίσημες ενημερώσεις από υπαλλήλους της ΚΤΚ ήταν ότι η Επιτροπή Εξυγίανσης, που αποτελείται από τη Διοικητή και δύο Εκτελεστικούς Διοικητικούς Συμβούλους, δεν είχε άλλη επιλογή. Αυτό είναι απλά αναληθές. Είχαν μια εναλλακτική προσέγγιση που προτάθηκε από τους συμβούλους και τη διεύθυνση της FBME, πρόταση στην οποία ποτέ δεν απάντησαν, ενώ υπήρχαν και ορισμένες άλλες επιλογές.

Ένας άλλος μύθος είναι ότι ανταποκρίτριες τράπεζες αμέσως διέκοψαν τις συναλλαγές με την FBME, κάτι που είναι επίσης αναληθές.

Ένας τρίτος μύθος ήταν ότι η απόφαση της επιβολής αυτών των μέτρων στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME λήφθηκε από την Αρχή Εξυγίανσης. Γνωρίζουμε από την παραίτηση του Σταύρου Ζένιου από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ το Μάρτιο, ότι αυτό δεν ισχύει. Τη δεδομένη στιγμή ήταν μέλος της Αρχής Εξυγίανσης και δήλωσε δημόσια ότι κανείς δεν τον είχε συμβουλευτεί. Μετέπειτα εισηγήθηκε τη διεξαγωγή έρευνας στις ενέργειες της Επιτροπής Εξυγίανσης, η οποία απορρίφθηκε από τα τρία μέλη της Επιτροπής.

Αυτό οδήγησε σε μια σειρά από «αμαρτίες παραλείψεων», όπου αγνοήθηκαν βασικές αρχές της Επιτροπής της Βασιλείας για την Τραπεζική Εποπτεία και την ανάκαμψη της Τράπεζας της οδηγίας της ΕΕ για ανάκαμψη και εξυγίανση.

Η οδηγία της ΕΕ αναφέρει τα εξής για τη χρήση μέτρων εξυγίανσης σε μια τράπεζα: στόχος είναι να «… 1) διασφαλιστεί η συνέχεια των βασικών τραπεζικών εργασιών στην κοινωνία, 2) προστατευτούν οι καταθέτες, τα περιουσιακά στοιχεία των πελατών και οι δημόσιοι πόροι, 3) ελαχιστοποιηθούν οι κίνδυνοι για τη χρηματοπιστωτική σταθερότητα και 4) αποφευχθεί η άσκοπη καταστροφή της αξίας.» Σε κανένα από αυτά δεν έδωσε σημασία η ΚΤΚ.

Οι κατευθυντήριες γραμμές της Βασιλείας αναφέρουν ότι εφαρμόζεται Εξυγίανση μόνο για αδύναμες τράπεζες (Σύνοψη), «Υπό κανονικές συνθήκες», οι κατευθυντήριες γραμμές λένε, «είναι ευθύνη του Διοικητικού Συμβουλίου και των ανώτερων διευθυντικών στελεχών της τράπεζας, όχι του επόπτη, να καθορίσει πώς η τράπεζα θα πρέπει να λύσει τα προβλήματά της» (κατευθυντήρια γραμμή 106).

«Οι επόπτες, (Επιτηρητής στην περίπτωση αυτή, η Τράπεζα της Τανζανίας και οικοδεσπότης η ΚΤΚ) των διασυνοριακών ομίλων,» οφείλουν να «μοιράζονται πληροφορίες και να συνεργάζονται για την αποτελεσματική εποπτεία του ομίλου και των οντοτήτων της, καθώς και το συντονισμό των εποπτικών απαντήσεων για τον αποτελεσματικό χειρισμό καταστάσεων κρίσης,» (κατευθυντήρια γραμμή 251).

Η κατευθυντήρια γραμμή 94 λέει «Ο επιβλέπων σε συσχέτιση με την αρχή εξυγίανσης, εφόσον υφίσταται τέτοια, πρέπει να προετοιμάσει λεπτομερή και πλήρη σχέδια για την αντιμετώπιση των αδύναμων τραπεζών προκειμένου να ανταποκριθούν άμεσα σε μια κρίση.» Κανείς δεν έχει δει ακόμα ένα τέτοιο σχέδιο από την ΚΤΚ ή τους διαχειριστές της, λεπτομερές ή άλλως.

«Η τράπεζα και ο επόπτης οφείλουν να λάβουν άμεση δράση για την πρόληψη αυξανόμενων προβλημάτων που επιδεινώνουν την οικονομική αδυναμία της τράπεζας», (κατευθυντήρια γραμμή 108). Οι ενέργειες της ΚΤΚ είχαν ακριβώς το αντίθετο αποτέλεσμα.

Μια άλλη παράλειψη είναι η αποτυχία της ΚΤΚ να συνεργαστεί με έρευνα που ξεκίνησε η Βουλή των Αντιπροσώπων της Κύπρου.

!!!!!

Και τώρα για τις αμαρτίες κατ΄ εντολή: αυτές που έχουν κάνει η ΚΤΚ και ο Διαχειριστής της, Ντίνος Χριστοφίδης.

Ποτέ δεν θα έπρεπε να είχαν εισάγει ένα νόμο ο οποίος σχεδιάστηκε ειδικά για την Τράπεζα Λαϊκή, και να προσπαθήσουν να τον εφαρμόσουν σε μια ρευστοποιήσιμη και υγιή τράπεζα.

Δεν θα έπρεπε να είχαν κλείσει το κυπριακό υποκατάστημα της FBME και να εμποδίσουν τη διεκπεραίωση συναλλαγών από τις 24 Ιουλίου έως τις 2 Σεπτεμβρίου 2014, όταν ο νόμος στην Κύπρο λέει ότι μπορούν να το πράξουν μόνο για τέσσερις εργάσιμες ημέρες.

Ο Χριστοφίδης δεν θα έπρεπε εκπροσωπήσει τον εαυτό του γραπτώς και με άλλους τρόπους ως να έχει την ευθύνη για ολόκληρη την τράπεζα (προκειμένου να διεκδικήσει πρόσβαση σε καταθέσεις της FBME), όταν διορίστηκε διαχειριστής μόνο της για το υποκατάστημα της Κύπρου.

Όταν ξανάνοιξε το υποκατάστημα για συναλλαγές από τις 2 Σεπτεμβρίου 2014, ο Χριστοφίδης, με την υποστήριξη της ΚΤΚ, έπρεπε να εξηγήσει γιατί περιορίζει τους καταθέτες σε ανάληψη μόνο 10.000 ευρώ την ημέρα, και στη συνέχεια μείωσε το ποσό στις 5.000 ευρώ την ημέρα και σταδιακά στο σημερινό επίπεδο των 200 ευρώ.

Ο Χριστοφίδης πάγωσε πρόσβαση σε 300 λογαριασμούς το Σεπτέμβριο και τους ξεπάγωσε το Νοέμβρη, χωρίς καμία εξήγηση.

Η ΚΤΚ ζήτησε τη διεξαγωγή αριθμού ερευνών στο κυπριακό υποκατάστημα της FBME το 2014 και αυτές διεκπεραιώθηκαν από την διεθνή εταιρεία PWC και τους ιδίους. Κανένα από τα αποτελέσματα δεν έχει γνωστοποιηθεί. Εάν το είχαν κάνει, ίσως να μπορούσαν να είχαν διαψεύσει τις αρχικές καταγγελίες της FinCEN.

Τώρα η ΚΤΚ έχει διορίσει ένα δεύτερο Διαχειριστή.

Μια άλλη έρευνα έχει ξεκινήσει εν μέσω τυμπανοκρουσιών, φωνών και εκφοβισμού, αυτή τη φορά από την Kroll, DLA Piper και τους Γεωργιάδη & Πελίδη.

Εκτός από τις απειλές προς το προσωπικό της FBME, και την πρόκληση απώλειας αριθμού θέσεων εργασίας σε συνδεδεμένες και πελατών εταιρείες, τίποτα άλλο. Το έργο εννέα μηνών προκάλεσε πολλές βλάβες και μόνο αυτό έχουν να επιδείξουν.