Τα ΜΜΕ Αναγνωρίζουν τις Μονοπωλιακές Πρακτικές στην Αγορά Καρτών

22 Ιουνίου 2015

 Αναφορές σε κυπριακές εφημερίδες έχουν εντοπίσει τη σχέση μεταξύ των ανοδικών τιμών στην καταναλωτική αγορά και της επανέναρξης μονοπωλιακών πρακτικών από την εταιρεία JCC Payment Systems. Τα άρθρα δημοσιεύτηκαν στον Πολίτη στις 17 Ιουνίου και στη Σημερινή στις 18 Ιουνίου.

 

Η JCC ήταν η μόνη εγχώρια εταιρεία στην αγορά που προσέφερε υπηρεσίες ανάκτησης και επεξεργασίας συναλλαγών με κάρτες πληρωμών αφότου η FBME Card Services αναγκάστηκε να αναστείλει τις εργασίες της τον Αύγουστο του περασμένου έτους. Η FBME Card Services αναγκάστηκε να πάρει αυτή την απόφαση, και να απολύσει τα τρία τέταρτα των εργαζομένων της, ως άμεσο αποτέλεσμα των μέτρων Εξυγίανσης που επιβλήθηκαν στο κυπριακό υποκατάστημα της μητρικής της, της FBME Bank. Χωρίς πρόσβαση στους τραπεζικούς της λογαριασμούς στην FBME ως αποτέλεσμα του ουσιαστικού κλεισίματος του υποκαταστήματος που επέβαλε η Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου, και στη συνέχεια την πολύ περιορισμένη επαναλειτουργία, η FBME Card Services δεν είχε εναλλακτική επιλογή.

 Αυτό άφησε την JCC ως τη μόνη εταιρεία στο νησί στον τομέα της ανάκτησης και διεκπεραίωσης πληρωμών. Σύμφωνα με την εφημερίδα Πολίτης, συνεπεία αυτού τα τέλη της JCC αυξήθηκαν. «Έρευνα σε εμπορευόμενους έχει καταδείξει ότι αυτά έχουν αυξηθεί μέχρι και κατά 0,25% – συρρικνώνοντας τα περιθώρια κέρδους και συμβάλλοντας στην αύξηση των τιμών για τον καταναλωτή,» ανέφερε η εφημερίδα, προσθέτοντας ότι τα τέλη καρτών στην Κύπρο είναι τώρα τα υψηλότερα στην Ευρώπη. Επιπρόσθετα, πιστεύεται ότι η JCC χρησιμοποιεί την απειλή της υψηλότερων τελών για να αναγκάσει τους εμπόρους να υπογράψουν μακρόχρονες συμβάσεις ως μέσο διαιώνισης του de facto μονοπωλίου της.

 Η JCC, η οποία ανήκει σε μια κοινοπραξία τραπεζών, ιδρύθηκε το 1989 και μονοπωλούσε μέχρι την άφιξη της FBME Card Services το 2009. Η εισαγωγή ανταγωνισμού στην αγορά αμέσως άρχισε να πιέζει τις τιμές προς τα κάτω. Λέγεται ότι η JCC ανταποκρίθηκε με αντι-ανταγωνιστικές πρακτικές, γεγονός που αποτέλεσε το αντικείμενο καταγγελίας στην Επιτροπή για την Προστασία του Ανταγωνισμού. Κατόπιν διεξαγωγή έρευνας, τον Απρίλιο του 2014 η Επιτροπή εξέδωσε την προκαταρκτική απόφασή της και διαπίστωσε ότι η JCC «περιόριζε τον ανταγωνισμό» και η συμπεριφορά της ήταν «κατά παράβαση των άρθρων 3 και 101 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης».

 Η υπόθεση συνεχίστηκε το Φεβρουάριο και το Μάρτιο του τρέχοντος έτους, και η Επιτροπή αναμένεται να ανακοινώσει την τελική απόφασή της σχετικά με τις πρακτικές της JCC πριν το τέλος του καλοκαιριού.

 Πέραν του επηρεασμού των τιμών που πληρώνουν οι καταναλωτές στα καταστήματα κατά τη χρήση συστημάτων ηλεκτρονικών πληρωμών, και οι δύο εφημερίδες συνέδεσαν αυτή την υπόθεση και με αυτή των μέτρων εξυγίανσης που επιβλήθηκαν από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου στο υποκατάστημα της FBME.

 Πατήστε εδώ για να διαβάσετε το άρθρο της Σημερινής και εδώ για να διαβάσετε το άρθρο της Cyprus Weekly.