Η FBME Ξεκινά Νομική Μάχη Κατά της Αβάσιμης Ανάκλησης της Άδειάς της από την ΚΤΚ

21 Δεκεμβρίου 2015

Η FBME Limited ανακοίνωσε ότι ξεκινά άμεσα νομική μάχη για να εφεσιβάλει την ανάκληση από την Κεντρική Τράπεζα της Κύπρου (ΚΤΚ) της άδειας του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME Bank και θα προσβάλει αυτή την Απόφαση στα κυπριακά Δικαστήρια.

Η ανάκληση, η οποία μεταβιβάστηκε μέσω μιας εννιασέλιδης επιστολής σήμερα, 21 Δεκεμβρίου 2015, ρίχνει το φταίξιμο σε τρίτους για ενέργειες που προκλήθηκαν και έγιναν από το Διοικητικό Συμβούλιο της ΚΤΚ μέσα στους τελευταίους 17 μήνες, οι οποίες πηγάζουν από τη μονομερή υφαρπαγή διεύθυνσης και προσπάθεια πώλησης του κυπριακού υποκαταστήματος της FBME Bank από την ΚΤΚ. Η FBME απορρίπτει αυτή την Ανάκληση Άδειας στην ολότητά της.

Τα παράνομα μέτρα της ΚΤΚ κατά της FBME, σαν και το πιο πάνω, είχαν σαν αποτέλεσμα την κίνηση αγωγών στην Κύπρο και στο εξωτερικό, εκθέτοντας τις κυπριακές αρχές σε απαιτήσεις για σημαντικά ποσά αποζημιώσεων.