Ενημέρωση

14 Δεκεμβρίου 2017

Πρόσφατα εμφανίστηκαν ψευδείς ισχυρισμοί στα ηλεκτρονικά μέσα κατά της FBME. Αρνούμαστε κατηγορηματικά το υποτιθέμενο αδίκημα και είμαστε σε συνεννόηση με τους δικηγόρους μας.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, ανατρέξτε στην πληρέστερη απάντησή μας, σχετικά με αυτούς τους ισχυρισμούς, στη δημοσίευση μας με τίτλο «Ανακοίνωση» στο http://www.fbmeltd.com/announcement/?lang=el .

Ανακοίνωση

21 Οκτωβρίου 2017

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων μηνών, και ιδιαίτερα από τον Ιούνιο του τρέχοντος έτους, η εκστρατεία κατά της FBME και κατά συνέπεια κατά των τελικών πραγματικών ιδιοκτητών της, του κ. Ayoub Farid Michel Saab και του κ. Fadi Michel Saab (αναφέρονται εδώ ως αδελφοί Saab) εντατικοποιήθηκαν μέσω δημοσιεύσεων σε διάφορες εφημερίδες και διαδικτυακούς τόπους.

Continue reading

Ανακοίνωση της FBME Bank Ltd

10 Απριλίου 2017

 Μετά από εκτεταμένες αναφορές στον Τύπο σχετικά με την παρέμβαση του Γενικού Εισαγγελέα και της ΚΤΚ για να αποφευχθεί οποιαδήποτε συζήτηση στο Κοινοβούλιο σχετικά με το θέμα της FBME, θα θέλαμε να προβούμε στις ακόλουθες παρατηρήσεις:

  1. Ο Γενικός Εισαγγελέας και η Διοικητής είναι πολύ ευαίσθητοι στο να αποφύγουν οποιαδήποτε συζήτηση σχετικά με τον καταστροφικό χειρισμό – από αυτούς – του θέματος της FBME. Αυτό είναι (από την πλευρά της ΚΤΚ τουλάχιστον) κατανοητό, καθώς η επιθυμία τους να αποφύγουν τον έλεγχο για τη πανωλεθρία είναι κάτι περισσότερο από προφανή.
  2. Αυτό που είναι λιγότερο κατανοητό είναι η αιτιολόγηση της εμπιστευτικότητας, ειδικά όταν (και ο διορισθέντας της Ειδικός Διαχειριστής) διαρρέουν επιλεκτικά μονομερείς και προκατειλημμένες εμπιστευτικές πληροφορίες, κυρίως στον Στέλιο Ορφανίδη της Cyprus Mail.
  3. Δεδομένου ότι η διαρροή εμπιστευτικών πληροφοριών από την ΚΤΚ και τους εξουσιοδοτημένους αντιπροσώπους τους – βλέπε Ειδικό Διαχειριστή. – είναι αξιόποινη παράβαση τόσο του νόμου περί ψηφίσματος όσο και του νόμου περί επιχειρήσεων των πιστωτικών ιδρυμάτων, περιμένουμε να δούμε αν η ευαισθησία του Γενικού Εισαγγελέα και της Διοικητού θα επεκταθεί στην διεξαγωγή ανεξάρτητης έρευνας σχετικά με αυτές τις διαρροές, καθώς και στις διάφορες συνεντεύξεις τύπου / ανακοινώσεις που έγιναν από τον Ειδικό Διαχειριστή και αξιωματούχους της ΚΤΚ στον Τύπο.
  4. Ο Γενικός Εισαγγελέας στηρίζει την ΚΤΚ υπό το πρόσχημα της διεθνούς διαιτησίας κατά της Δημοκρατίας. Ρωτάμε: δεν είναι το δικαίωμα όλων των προσώπων να αναζητούν τα δικαιώματά τους στο δικαστήριο; Και δεν είναι καθήκον του γραφείου του να αποκαλύπτει και να καταδικάζει την κατάχρηση εξουσίας από τους κατόχους δημόσιων υπηρεσιών που αποτελούν την αιτία αυτών των ενεργειών εναντίον της δημοκρατίας; Κρατεί την ίδια θέση ο Γενικός Εισαγγελέας, για παράδειγμα, με μια τοπική αρχή η οποία, λόγω της ακατάλληλα και υποχρεωτικά διέθεσε τη γη ενός ατόμου; Δεν πρέπει το εν λόγω πρόσωπο να ζητήσει προστασία ενώπιον του Δικαστηρίου και, σε αυτή την περίπτωση, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν θα διερευνήσει τη συμπεριφορά της εν λόγω αρχής;
  5. Φυσικά, ο Γενικός Εισαγγελέας δεν ήταν ποτέ ιδιαίτερα ευαίσθητος όταν πρόκειται για την FBME. Οι καταγγελίες για κατάχρηση εξουσίας, η παράνομη χρέωση φόρου προστιθέμενης αξίας σε ήδη υπερβολικά υψηλά τέλη και η παραποίηση της σφραγίδας της τράπεζας, για να μην αναφέρουμε την υπεξαίρεση των τραπεζικών κεφαλαίων από τους προηγούμενους και τους σημερινούς διαχειριστές που έχουν αναφερθεί σε αυτόν, παρέμειναν χωρίς καμία αναγνώριση.
  6. Αξίζει επίσης να σημειωθεί ότι η ΚΤΚ και τα στελέχη της έχουν τον έλεγχο της FBME για δύο χρόνια και 9 μήνες. Σε όλη αυτή την περίοδο η ΚΤΚ έχει δαπανήσει τα λεφτά των καταθετών, αλλά δεν έχει παράσχει καμία επεξήγηση για τα κεφάλαια που έχει χειριστεί. Είναι καιρός η ΚΤΚ και οι Ειδικοί της Διαχειριστές να αιτιολογήσουν αυτά τα έξοδα.
  7. Αντ “αυτού, τέθηκε σε εφαρμογή μια εκστρατεία κατά της FBME, των ιδιοκτητών της και των αρχών της Τανζανίας. Ελπίζουμε, αντί να αναμένουμε ότι ακόμη και σε αυτό το στάδιο, πως οι κυπριακές αρχές και ο Ειδικός Διαχειριστής θα αρχίσουν τελικά να αντιμετωπίζουν την κατάσταση όπως πραγματικά έχει, παρά αυτό που τους λέει η ΚΤΚ.
  8. Ζητούμε από όλους να εξετάσουν: τα τελευταία 5 χρόνια ποιοι ήταν αυτοί που πραγματικά υποστήριξαν την κυπριακή οικονομία με την αγορά κρατικών ομολόγων στην ώρα της κρίσης και την κράτηση του προσωπικού στην απασχόληση; Και ποιος ενήργησε κατά της εκλεγμένης κυβέρνησης και κατέστρεψε την οικονομία με μονομερείς ενέργειες, απολύοντας 200 μέλη του προσωπικού; Ενώ χιλιάδες λογαριασμοί έχουν κλείσει σε άλλες τοπικές τράπεζες, δεν έχει κλείσει ένας λογαριασμός στην FBME ενώ έχει επιβληθεί συγκριτικό τεράστιο πρόστιμο και τιμωρία στη FBME.
  9. Κάποτε τα ψέματα πρέπει να τελειώσουν.

FBME Bank Ltd

H FBME Ltd απορρίπτει ψευδή δημοσιεύματα

7 Ιουλίου 2017

Άρθρα που έχουν πρόσφατα δημοσιευθεί στο διαδίκτυο και σε τοπικά μέσα μαζικής ενημέρωσης κάνουν αβάσιμους και ψευδείς ισχυρισμούς σχετικά με διάφορα σφάλματα που έχουν γίνει από την FBME. Εμείς, ως FBME Ltd, απορρίπτουμε εντελώς το γενικό συναίσθημα αυτών των άρθρων καθώς και τις συγκεκριμένες κατηγορίες.

Στην περίπτωση των ισχυρισμών που έγιναν σε σχέση με ελέγχους τρίτων, η FBME Ltd θα ήθελε να διευκρινίσει, για τα πρακτικά, ότι όλοι οι ανεξάρτητοι έλεγχοι που έχουν ανατεθεί από την Τράπεζα ή από Ρυθμιστικούς Οργανισμούς απαλλάσσουν πλήρως την Τράπεζα από τυχόν γενικές και / ή συγκεκριμένες λανθασμένες ενέργειες. Οποιοσδήποτε αντίθετος ισχυρισμός είναι σκόπιμα παραπλανητικός και σκόπιμα ψευδής, με σαφή στόχο να δημιουργήσει μια λανθασμένη εντύπωση τόσο στους δημόσιους όσο και στους επίσημους φορείς.

Διατηρούμε τα νόμιμα δικαιώματά μας έναντι αυτών των δημοσιεύσεων καθώς και κατά οποιουδήποτε φορέα που έχει παράνομα αποκαλύψει εμπιστευτικές εκθέσεις που είναι ιδιοκτησία της Τράπεζας. Η FBME Ltd θα λάβει όλα τα διαθέσιμα νομικά μέτρα εναντίον αυτών των δημοσιεύσεων που δημοσιεύουν τέτοια νέα. Δυστυχώς, αυτά δυσχεραίνουν τόσο τη φήμη της Κυπριακής Δημοκρατίας, όσο και την Τράπεζα και τους πελάτες της.

Ενημέρωση για την Έφεση στο D.C. Circuit

1 Μαΐου 2017

 Στις 28 Απριλίου, μετά από ενημέρωση και εβδομάδα συζήτησης, το D.C. Circuit αρνήθηκε την αίτηση της FBME Bank για επείγουσα παραμονή (emergency stay). Σύμφωνα με την εξαιρετική φύση  της απαίτησης, το D.C. Circuit σημείωσε απλώς ότι η FBME Bank «δεν ικανοποίησε τις αυστηρές απαιτήσεις για παραμονή, εν αναμονή της προσφυγής», χωρίς να εξετάσει κανένα από τα ειδικά ερωτήματα που παραμένουν ενώπιόν της. Για να διαβάσετε την απόφαση, πατήστε εδώ. Αξίζει να υπογραμμιστεί ότι το D.C. Circuit, αρνούμενο την επείγουσα παραμονή, δεν είχε ως στόχο να επιλύσει το βάσιμο της εκκρεμής προσφυγής της FBME Bank για την απόφαση που επικύρωσε τον τελευταίο κανόνα της FinCEN. Αντιθέτως, την ίδια μέρα εξέδωσε εντολή για την κατάρτιση χρονοδιαγράμματος για την FBME Bank να ενημερώσει για την έφεσή της. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Η FBME Bank προχωρά αυτή τη στιγμή στην ταχεία προσφυγή της, ώστε να μπορέσει να αποφασιστεί το βάσιμο αυτό το φθινόπωρο. Εν τω μεταξύ, η FBME Bank ζητά με σεβασμό ότι όλοι οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν υπομονή και να περιμένουν την απόφαση του δευτεροβάθμιου δικαστηρίου πριν εξετάσουν το τελικό αποτέλεσμα της πρόκλησης της FBME Bank στις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παραμονή της Εκκρεμούς Προσφυγής

25 Απριλίου 2017

 Την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2017, ο Δικαστής Cooper του Αμερικάνικου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Κολούμπια εξέδωσε την τελική του απόφαση υπέρ της FinCEN, διατηρώντας το δεύτερο τελικό κανόνα και αρνούμενος την επανεξέταση που είχε ζητήσει η FBME Bank σε ορισμένα σημεία. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Την ίδια στιγμή, ο δικαστής Copper απέσυρε την προϋπάρχουσα παραμονή του και αρνήθηκε μια πλήρη παραμονή εν αναμονή της έφεσης. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με τα δικαιώματά της να ασκήσει αναίρεση από το Εφετείο των ΗΠΑ για το D.C. Circuit, η FBME ζήτησε και έλαβε από τον δικαστή Cooper την Δευτέρα 17 Απριλίου προσωρινή διοικητική παραμονή του δεύτερου τελικού κανόνα που θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 14 ημέρες (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαΐου). Αυτή η προσωρινή διαμονή διασφαλίζει ότι το D.C. Circuit έχει το χρόνο και την ευκαιρία να εξετάσει το αίτημα παραμονής της FBME. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Επίσης, τη Δευτέρα, 17 Απριλίου, η FBME κίνησε την έφεση της στο D.C. Circuit, πατήστε εδώ και υπέβαλε emergency motion ζητώντας από το D.C. Circuit να αποκαταστήσει μια πλήρη παραμονή. Εάν χορηγηθεί, η παραμονή αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα προστατεύσει τη FBME από την εφαρμογή του δεύτερου τελικού κανόνα μέχρι την επίλυση της προσφυγής της. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Το D.C. Circuit διέταξε τη FinCEN να απαντήσει στο αίτημα της FBME για επείγουσα παραμονή (emergency stay) μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου και η FBME να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με το εν λόγω πρόγραμμα, η FinCEN έχει καταθέσει τη διαμαρτυρία της, πατήστε εδώ, και η FBME έχει καταθέσει την απάντησή της, πατήστε εδώ, έτσι ώστε το αίτημα της FBME για παραμονή σε εκκρεμότητα να είναι πλήρως ενημερωμένο, υποβάλλοντας και αναμένοντας την απόφαση της DC Circuit.

 

Η FBME θα ενημερώνει για περαιτέρω εξελίξεις γύρω από το αίτημά της παραμονής στο D.C. Circuit.

Ενημέρωση για τις Διαδικασίες στις ΗΠΑ

19 Απριλίου 2017

 Την Παρασκευή, 15 Απριλίου 2017, ο Δικαστής Cooper του Αμερικάνικου Επαρχιακού Δικαστηρίου της Κολούμπια εξέδωσε την τελική του απόφαση υπέρ της FinCEN, διατηρώντας το δεύτερο τελικό κανόνα και αρνούμενος την επανεξέταση που είχε ζητήσει η FBME Bank σε ορισμένα σημεία. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Την ίδια στιγμή, ο δικαστής Copper απέσυρε την προϋπάρχουσα παραμονή του και αρνήθηκε μια πλήρη παραμονή εν αναμονή της έφεσης. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Σύμφωνα με τα δικαιώματά της να ασκήσει αναίρεση από το Εφετείο των ΗΠΑ για το D.C. Circuit, η FBME ζήτησε και έλαβε από τον δικαστή Cooper την Δευτέρα 17 Απριλίου προσωρινή διοικητική παραμονή του δεύτερου τελικού κανόνα που θα παραμείνει σε ισχύ για τουλάχιστον 14 ημέρες (δηλαδή μέχρι τη Δευτέρα 1 Μαΐου). Αυτή η προσωρινή διαμονή διασφαλίζει ότι το D.C. Circuit έχει το χρόνο και την ευκαιρία να εξετάσει το αίτημα παραμονής της FBME. Για να τη διαβάσετε, πατήστε εδώ. Επίσης, τη Δευτέρα, 17 Απριλίου, η FBME κίνησε την έφεση της στο D.C. Circuit, πατήστε εδώ και υπέβαλε emergency motion ζητώντας από το D.C. Circuit να αποκαταστήσει μια πλήρη παραμονή. Εάν χορηγηθεί, η παραμονή αυτή θα παραμείνει σε ισχύ και θα προστατεύσει τη FBME από την εφαρμογή του δεύτερου τελικού κανόνα μέχρι την επίλυση της προσφυγής της. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Το D.C. Circuit διέταξε τη FinCEN να απαντήσει στο αίτημα της FBME για επείγουσα παραμονή (emergency stay) μέχρι την Παρασκευή 21 Απριλίου και η FBME να απαντήσει μέχρι τη Δευτέρα 24 Απριλίου, έτσι ώστε η ενημέρωση να ολοκληρωθεί μια εβδομάδα πριν από τη λήξη της προσωρινής παραμονής. Για να διαβάσετε, πατήστε εδώ. Η FBME θα ενημερώνει για περαιτέρω εξελίξεις γύρω από το αίτημά της παραμονής στο D.C. Circuit.

Τα ΜΜΕ αναφέρουν: δεν ξεμπλέκει εύκολα το νήμα για την FBME

7 Φεβρουαρίου 2017

 Στις 29 Ιανουαρίου, 2017 η εφημερίδα Καθημερινή δημοσίευσε το πιο κάτω άρθρο.

«Δύσκολα αναμένεται να ξετυλιχθεί το κουβάρι σχετικά με την FBME, ενώ διατυπώνονται ερωτήματα για τους χειρισμούς της Κεντρικής. Η ίδια η Κεντρική τονίζει ότι σεβόμενη την ισότητα μεταξύ των διαδίκων στη δικαστική αυτή διαδικασία, δεν επιθυμεί να τοποθετηθεί επί του θέματος επί του παρόντος.»

Για να διαβάσετε όλο το άρθρο, πατήστε εδώ.

Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου διατάζει την Πρόσβαση σε Σχετικά Έγγραφα στους Δικηγόρους της FBME

4 Δεκεμβρίου 2016

Στις 29 Νοεμβρίου Το Διοικητικό Δικαστήριο της Κύπρου, αφού άκουσε την υπόθεση της FBME εναντίον της Κεντρικής Τράπεζας της Κύπρου (ΚΤΚ), διέταξε την ΚΤΚ ως την Επιτροπή Εξυγίανσης της Δημοκρατίας, να επιτρέψει την πρόσβαση σε σημαντικά έγγραφα που σχετίζονται με την κατάληψη του Κυπριακού υποκαταστήματος της FBME τον Ιούλιο του 2014, στους δικηγόρους της FBME.

Η ΚΤΚ έχει επτά ημέρες για να συμμορφωθεί.

Η διαταγή αυτή, η οποία αποτελεί σημαντική πρόοδο στη δικαστική διαδικασία, δίνει στη νομική ομάδα της FBME την ευκαιρία να προβεί σε ανασκόπηση της αλληλογραφίας, των εκθέσεων και άλλων εγγράφων που σχετίζονται με την υπόθεση.

Αυτό αποτελεί μέρος της συνέχισης των νομικών ενεργειών σχετικά με τα μέτρα που ελήφθησαν κατά της FBME το 2014 και στη συνέχεια.

Οι διαδικασίες ενώπιον των δικαστηρίων της Κύπρου, στο διαιτητικό δικαστήριο στο Παρίσι και οι νομικές ενέργειες στις ΗΠΑ βρίσκονται σε εξέλιξη.

Η FBME χαιρετίζει την απόφαση του δικαστηρίου των Ηνωμένων Πολιτειών για παραπομπή στη FinCEN ενώ συνεχίζει να παραμένει ο τελικός κανόνας

21 Σεπτεμβρίου 2016

Χαιρετίζουμε την απόφαση του Δικαστηρίου για την παραμονή του τελικού κανόνα της FinCEN εναντίον της FBME Bank, ενώ αναγνωρίζουμε τα επίμονα ερωτήματα ως προς την εγκυρότητά τους. Πάντοτε, η FBME ισχυριζόταν ότι η FinCEN παρέλειψε να παράσχει την κατάλληλη προειδοποίηση και να αιτιολογήσει ουσιαστικά τα επιζήμια της μέτρα εναντίον της FBME. Μετά την τελευταία απόφαση του Δικαστή Cooper, παραμένουμε δεσμευμένοι να επιδιώξουμε μια γρήγορη και επιτυχημένη επίλυση – ή αλλιώς, αν όχι, να συνεχίσουμε μέσω νομικής οδούς μέχρι το τέλος. Ο πρωταρχικός στόχος της FBME είναι να κλείσει αυτό το ζήτημα και να ξεκινήσει τις κανονικές λειτουργίες της, για τους καταθέτες, τους υπαλλήλους του και αμέτρητους άλλους που εξαρτώνται από αυτό. Για το σκοπό αυτό, η Τράπεζα παραμένει έτοιμη και πρόθυμη να εργαστεί εποικοδομητικά με τη FinCEN και με όλες τις άλλες αρμόδιες ρυθμιστικές αρχές.

 

Ayoub Farid Michel Saab

Πρόεδρος FBME Ltd